Danone Enstitüsü Türkiye Derneği

Tüm dünyada 18 ülkede faaliyet gösteren Danone Ensitüsü’nün küresel bilgi ağını Türkiye’nin uluslararası yetkinlikteki akademik bilgi birikimi ile birleştiren Danone Enstitüsü Türkiye Derneği 22 Haziran 2005 tarihinde merkezi İstanbul ‘da olmak üzere dernek statüsünde kurulmuştur. Türkiye’nin ilk "Beslenme Enstitüsü" olan Danone Enstitüsü Türkye Derneği, besin ve beslenme bilimi ile ilintili konularda farklı düzeyde bilgisi olan bireylerin; bilgi düzeylerine göre daha ileri aydınlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ensititü bu doğrultuda rehberlik niteliği taşıyan projeleri hataya geçirmekte ve çalışmaları, bilim insanlarını desteklemektedir.

Danone Enstitüsü Türkiye Derneği , kar amacı gütmeyen toplum sağlığını her geçen gün bir adım öteye taşıma amaçlı, bilimi ve bilim insanlarını destekleyen, ticari kuruluşlardan tümüyle bağımsız bir dernektir.

Enstitü üyeleri olan bilim insanları tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak enstitü çalışmalarına katkıda bulunmaktadırlar. Türkiye Danone Enstitüsü Derneği üyeleri, ‘Sağlık için Beslenme’ yaklaşımıyla; besin ve beslenme bilimi ile ilintili konularda farklı disiplinlerde çalışan, kendi alanında uzman bilim insanlarından oluşmaktadır. Buna bağlı olarak oluşturulan ‘Bilim kurulu’, enstitü hedefleri çerçevesinde olmak üzere;yeni doğan döneminden başlayarak tüm yaş gruplarında beslenme alışkanlıkları, beslenme eksikliklerin saptanarak gerekli önlemlerin alınması için uzmanlar liderliğinde bir bilgi platformu oluşturulması, farklı projeler üretilmesi ve/veya bu tarz projelerde destek verilmesi için çalışmaktadır. Dernek, küçük broşürlerden, bilimsel kongre ve sempozyumların düzenlenmesi / desteklenmesine kadar pek çok çalışma yürütmektedir.

Danone Enstitüsü Türkiye Derneği, 18 ülkede faaliyet gösteren Danone Enstitüsü ile sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı içindedir. Uluslararası bir bilgi ağının parçası olan Danone Enstitüsü Türkiye Derneği kurulduğu 2005 yılından bu yana; Beslenme Bilimi ile ilgilenen genç araştırmalara toplam 72.000 TL Yüksek lisans Bursu, 70.000 TL Kısa süreli araştırma desteği, 60.000 TL sözlü&yazılı bildiri, poster ödülü ve basılı materyallere destek vermiştir

Çocukluk çağındaki beslenme yetersizliklerinin, ileri yaşlarda görülecek çeşitli hastalıkların doğrudan yada dolaylı nedeni olduğu açıkça bilinmektedir. Konu üzerinde farklı düzeyde bilgisi olan bireylerin ; bilgi düzeylerine göre daha ileri aydınlanmalarının sağlanması amacıyla küçük broşürlerden, bilimsel kongre ve sempozyumların düzenlenmesi / desteklenmesine kadar farklı programların yürütülmesi Enstitü’nün temel görevleri arasındandır.

Derneğimiz Besin & Beslenme bilimi ile ilgili kongrelere bilimsel sempzoyumlarla konularında uzman yerli ve yabancı konuşmacılarla katılarak bilgi paylaşımını desteklemiştir.

Danone Enstitüsü Türkiye Derneği; toplum sağlığını geliştirmek amacı ile “beslenme ve sağlık“ arasındaki ilişkiye yönelik araştırmaları & eğitimleri bilim etiği ve çercevesi doğrultusunda değerlendirerek desteklemektedir.

Yaklaşık 3.800 kullanıcısı olan websitesi aracılığı ile de burs ve araştırma duyuruları yapmakta ve online bilgi paylaşımını sağlamaktadır.

Derneğimiz yayınları ve projeleri hakkında detaylı bilgiye websitemiz aracılığı ile erişebilirsiniz.

www.danoneenstitusu.org.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Danone Enstitüsü