İK Direktörümüzün mesajı

Danone, çok onurlu ve azimli bir hedef olarak gıda ve içecek yoluyla ulaşabildiği en yüksek sayıda insana sağlık ulaştırmayı belirlemiştir. Bu hedefe doğru ilerlemek her bir Danonelinin adanmışlığına ve bu misyondan duyduğu haklı gurura bağlıdır. Biz Danone'nin geleceğini, bu şekilde, hep birlikte yaratıyoruz.

Danone ekonomik gelişimi sosyal gelişmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederek, tüm Danonelileri Danone'nin değerleriyle aynı çizgide olması gereken davranışlarından sorumlu tutar. İşte bu nedenledir ki, "Danone Yolu" güven markası olmayı ticari marka olmanın üzerinde tutar.

Danone Yolu, çeşitlilikten zenginlik doğacağının farkında olmaktır, Danonelilerin iş güvenliği ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ile ilgili sorumluluk üstlenmektir, sosyal diyaloğu yüceltmektir, Danonelilerin kişisel gelişimini işin gelişmesi ve kültürün kendine has tarzının yaygınlaşması için vazgeçilmez bir araç olarak görmektir, potansiyellerinin en tepesine ulaşmaları için uygun ortam yaratmayı ve Danoneyi "gelişmek için eşsiz yer" haline getirmeyi görev edinmektir.

Ve işte bu nedenledir ki, Danoneliler her zaman şirketimizin merkezinde konumlanmıştır.

Taşıdığımız bu gururun paylaşarak çoğalması dileğiyle,

DANONE'DE ÇALIŞMAK